در و پنجره آلومینیومی

از دیر باز آلومینیوم نقش بسزائی در تولید در و پنجره در ساختمان داشته است بطوریکه در و پنجره آلومینیومی سالیانی است که در ورودیها و نورگیرها مورد استفاده قرار میگیرد . درها وپنجره آلومینیومی با مقاطع مختلف جهت کاربریهای متفاوت تولید می شود.

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :