بام های سبز

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 3 دی 1396 در ساعت 16 : 57 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

بام سبز بامی است که  بخشی ﻳﺎ تمام آن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺧـﺎك ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. . ﻟﻔﻆ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ معمولا ًﺑﺮاي بام هایی ﻛﻪ مفهوم "ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤﺎري "   در آن مد نظر است ، ﻧﻈﻴﺮ صفحات فتوولتائیک و یا پانل های خورشیدی به کار برده می شود. ﺑﺎم ﺳﺒﺰ در واﻗﻊ ﺑﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آن ﮔﻴﺎﻫﺎن کشت ﻣﻲ شوند و رشد می کنند ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ این ﺳﺎﺧﺘﺎر  میﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎ ﺑﺎغ ﺑﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن پوشیده شده است. انتخاب نوع گیاهان مورد استفاده در بام به نوع آب و هوا و شرایط اقلیمی بستگی دارد.

جزئیات اجرایی این نوع بام ها تفاوت زیادی با بام های معمولی نداشته و شامل عایق رطوبتی – حرارتی ، پوشش ضد آب ، ماسه و درزپوش می باشد. ﻧﻘﺶ اساسی ﺑﺎم ﺳﺒﺰ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آن ،ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، درﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺷﻬﺮي (ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﺟـﺎﻧﻮران ) ، جلوگیری از تابش اشعه ماورای بنفش ، تعدیل هوای گرم ، کاهش دما ، پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا ، ذخیره انرژی و بسیاری موارد دیگر نیز می باشد.

ایده بام سبز برای اولین بار توسط ایرانیان در 2500 سال قبل و بر روی زیگورات ها بکار گرفته شده است همچنین ایجاد باغ رو ی سقف و کشت بر روی آن 600 سال قبل از میلاد مسیح نیز توسط مردم بابل ساخته شده است.

یک بام سبز از سه بخش تشکیل می شود :

1 -  سقف ساختمان که بر روی تمامی ساختمان ها وجود دارد و رو یآن یک لایه عایق مانند ایزوگام ، قیرگونی و ... کشیده شده است و روی آن آسفالت، موزاییک و یا سنگفرش شده است.

2 -  باغ بام که یک لایه محافظت کننده است و عایق رطوبتی و سقف را از یکدیگر جدا می سازد.

3 -  خاک و کود و آبیاری آن که هریک می بایست با دقت در محل خود قرار گیرند.

مصالحی که برای بام سبز مورد استفاده قرار می گیرند دارای عمر طولانی هستند تا نیازی به تعویض در کوتاه مدت نداشته باشند و ماندگاری آنها بین 30 الی 50 سال است.

برای ساخت بام های های سبز از سیستم هایی استفاده می شوند وزن سبک دارند ، بادوام هستند و نیازمند رسیدگی کمتر می باشند. مصالح به کار گرفته شده در این نوع سقف ها به گونه ای است که در هنگام بارش های باران ناگهانی آب باران را جذب کرده تا از خطر وقوع سیلاب جلوگیری نماید.

انواع بام های سبز :

بام های سبز براساس سیستم اجرایی آنها و همچنین ضخامت کشت و تاسیسات مورد نیاز به سه دسته تقسیم می شوند :

1)  سیستم گسترده ( EXTENSIVE )

2)  سیستم متمرکز ( INTENSIVE )

3)  سیستم مدولار ( PLANTER BOX )

 

1 -  سیستم گسترده ( Extensive ) :

 • از کلمه Green Roof برای این نوع روش استفاده می شود.
 • این نوع بام سبز با ضخامت و ارتفاع کم  شناخته می شود.
 • این نوع سیستم شامل یک یا دو نوع گیاه در محیط کشت می شود.
 • از این سیستم زمانی استفاده می شود که حداقل بار وزن مد نظر باشد.
 • در این سیستم از گیاهانی با ارتفاع 4 تا 10 سانتی متر استفاده می شود.
 • این نوع بام سبز معمولاً در دسترس همگان و بصورت عمومی می باشد.

  

2 -  سیستم متمرکز ( Intensive ) :

 • از کلمه Roof Garden برای این روش استفاده می شود.
 • این نوع سیستم با مقطع عمیق شنناخته می شود.
 • در این نوع سیستم از انواع مختلفی از گیاهان استفاده شده و طراحی آن مانند پارک است.
 • این نوع بامها برخلاف سیستم گسترده نیازمند آبیاری، کوددهی و مراقبت می باشند.

 

3  -  سیستم مدولار ( Planter Box ) :

 • در این سیستم گیاهان را در داخل جعبه هایی که تمام یا بخش بیشتر بام را می پوشاند ، کشت و نگهداری می شوند.
 • در سیستم های ﻣﺪوﻻر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ بصورت ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ناﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ روي ﺑـﺎم ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ درصورتیکه در سیستم غیر مدولار این محیط بصورت پیوسته است.

برخی گیاهان مورد استفاده در بامهای سبز عبارتند از : شبدر ، شمشاد ، شب بو ، گیاهان بالارونده ( از جمله سراخ – بنفش – لاجوردی ) ، موچسب ، پاپیتال

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :