نمای سرامیک و سنگ خشک

متداول است که نمای سنگ به همراه ملات ماسه و سیمان برروی ساختمان نصب گردد اما چندی است که نمای سنگ خشک یا سرامیک خشک بدون استفاده از ملات و توسط اتصالات که میتوانند غیر قابل رویت نیز باشند استفاده میشود . نمای سرامیک خشک یا سنگ خشک قابلیت استفاده در ارتفاع را دارند  نمای سرامیک خشک یا سنگ خشک در فصول و اقلیم مختلف قابل بکار گیری می باشند.

1مجموع 3 پروژه
1مجموع 3 پروژه

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :